1

2

3

4

5

1a.
KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt- helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Aiko
Asako

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad


Akihito
Asahi
Ayako

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla

1b.
KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Aiko
Asako

Följer med hela sträckan, neutral.  


 

 

Följer med villigt. Engagerar sig


 


Akihito
Asahi
Ayako

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledare. hoppar, gnäller

1c.
KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren.

Ayako

Accepterar. Är neutral  

Aiko
Asako
Asahi

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Akihito

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

Asako

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Aiko
Akihito
Asahi
Ayako

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

Asako

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Aiko
Akihito
Ayako

Griper direkt med hela munnen.

Asahi

Griper direkt, hugger föremålet

2c.
LEK 1
Dragkamp

Biter ej  

 

Asako

Biter försiktigt, släpper, håller,
drar ej emot

Aiko
Asahi

Biter - drar emot, släpper tar om


Akihito
Ayako

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren. Släpper

 

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills test. släpper

3a.
JAKT
Förföljande

(2 gånger)

Startar ej
Aiko (1)
Akihito (2)
Asahi (2)
Asako (1,2)

Startar men avbryter 

Startar eller springer långsamt Kan öka farten. Fullföljer 2 ggr

Aiko (2)

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet


Akihito (1)
Asahi (1)
Ayako (1,2)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b.
JAKT
Gripande

(2gånger)

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Aiko (1)
Akihito (1,2)
Asahi (2)
Asako (1,2)

Griper ej, nosar på föremålet 2 ggr

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Aiko (2)
Asahi (1)

Griper direkt, släpper


Ayako (2)

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Ayako (1)

4.
AKTIVITET

Är ouppmärksam, inaktiv

 

Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.


Asahi

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitet - höjningar

Aiko
Akihito
Asako

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar

Ayako

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a.
AVST.LEK
Intresse

Engageras ej av figurant. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma
 

Akihito
Asako

Intresserad, följer figurant utan avbrott.

Aiko
Asahi
Ayako

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b.
AVST.LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar

Aiko
Akihito
Asahi
Asako
Ayako

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del

Visar hotbeteenden, skall och
morrningar under
mom. 1 del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.

5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figurant. Ointresserad
 

Akihito
Asako

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet
 

Aiko

Går fram när fig. ger sig tillkänna


 

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning

Asahi

Går fram direkt till figurant utan hjälp

 

Ayako

5d.
AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse
 

Akihito
Asako

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Aiko

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot

Griper direkt med hela munnen. Drar emot släpper ej.

Asahi
Ayako

5e.
AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

Akihito
Asako

Blir aktiv men avbryter.

Asahi

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Aiko
Ayako

Är aktiv med fig. när denne är aktiv

Uppmanar passig fig. till fortsatt lek

 

6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp


Aiko

Hukar sig och stannar


Ayako

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Akihito
Asahi
Asako

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

Aiko
Akihito
Asahi
Asako
Ayako

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden

Akihito

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet


Asahi
Ayako

Går fram till overallen utan hjälp

 


Aiko
Asako

6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Aiko
Akihito
Asahi
Asako
Ayako

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager

6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallenAkihito
Asahi
Asako
Ayako

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

Aiko

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i /leker mot overallen. Intresset minskar efter hand

Biter i /leker med overallen vid två eller fler passager

7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp


Aiko

Hukar sig och stannar
 

Asahi
Ayako

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Akihito
Asako

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden

Akihito

Gå fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndetAsahi
Asako

Går fram till skramlet utan hjälp
Aiko
Ayako

7c.
LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Aiko
Akihito
Asahi
Asako
Ayako

Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar mått av rädsla efter samtliga passager

7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällanAiko
Akihito
Asahi
Ayako

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Asako

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter/leker med skramlet vid två eller fler passager

8a.
SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Aiko
Akihito
Asahi
Asako
Ayako

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b.
SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig

Asahi

Tittar mot spökena då och då


Akihito
Asako

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Långa avbrott


Aiko

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott

Ayako

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c.
SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren


Aiko
Asahi

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Akihito
Asako

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Ayako

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

 

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen

8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när föraren har tagit av figurantens förklädnad

Akihito
Aiko

Går fram när föraren talar med/lockar på hunden

Går fram till spöket när föraren står bredvid


Asahi
Asako
Ayako

Går fram till spöet när föraren gått halva sträckan

Går fram till spöket utan hjälp

8e.
SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Asako
Ayako

Besvarar kontakt när figurant bjuder
Akihito
Aiko

Tar kontakt själv. Balanserad
Asahi

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a.
LEK 2
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse


Asako

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Asahi

Leker aktivt, startar snabbt
 

Aiko
Akihito
Ayako

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

9b.
LEK 2
Gripande

Griper ejAkihito

Griper ej direkt, nosar på föremålet

 

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Aiko
Asahi
Asako
Ayako

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

10.
SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd


Asahi
Asako
Ayako

Kontrollen som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Aiko
Akihito

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott