1

2

3

4

5

1a.
KONTAKT
Hälsning

Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan

Accepterar kontakt- helt oengagerad, men drar sig inte undan.

 

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Bancho
Bidanshi
Bonsai
Bushi

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla

1b.
KONTAKT
Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral.  

Bidanshi
Bonsai
Bushi

Följer med villigt. Engagerar sig

Bancho

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledare. hoppar, gnäller

1c.
KONTAKT
Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med

Accepterar. Är neutral  

Bonsai
Bushi

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende

Bancho
Bidanshi

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

2a. LEK 1
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse

 

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Bidanshi

Leker aktivt, startar snabbt

Bancho
Bonsai
Bushi

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

2b. LEK 1
Gripande

Griper ej

Griper ej, nosar på föremålet

 

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Bidanshi

Griper direkt med hela munnen.

Bancho
Bonsai
Bushi

Griper direkt, hugger föremålet

2c.
LEK 1
Dragkamp

Biter ej  

 

 

Biter försiktigt, släpper, håller,
drar ej emot

 

Biter - drar emot, släpper tar om


Bancho
Bidanshi

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren. Släpper
Bonsai
Bushi
 

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills test. släpper

3a.
JAKT
Förföljande

(2 gånger)

Startar ej
Bancho (2)

Startar men avbryter 

Startar eller springer långsamt Kan öka farten. Fullföljer 2 ggr

Bancho (1)

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet


Bidanshi (1,2)Bonsai (1,2)
Bushi
(1,2)

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b.
JAKT
Gripande

(2gånger)

Nonchalerar bytet/springer ej fram

Bancho (2)

Griper ej, nosar på föremålet 2 ggr


Bancho (1)
Bidanshi (1)

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper


Bidanshi (2)
Bonsai (1,2)
Bushi (1,2)

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
 

4.
AKTIVITET

Är ouppmärksam, inaktiv

 

Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger.


 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitet - höjningar

Bidanshi
Bushi

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar

Bancho
Bonsai

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter

5a.
AVST.LEK
Intresse

Engageras ej av figurant. Ointresserad

Kontroll. Avbrott kan förekomma
 

Bidanshi
Bonsai
Bushi

Intresserad, följer figurant utan avbrott.

Bancho

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5b.
AVST.LEK
Hot/agg.

Inga skall eller morrningar

Bancho
Bidanshi
Bonsai
Bushi

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 del

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del

Visar hotbeteenden, skall och
morrningar under
mom. 1 del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1 och 2 del.

5c.
AVST.LEK
Nyfikenhet

Går ej fram till figurant. Ointresserad
 

Bidanshi

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremålet
 

Bonsai
Bushi

Går fram när fig. ger sig tillkänna


 

Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning

 

Går fram direkt till figurant utan hjälp

 

Bancho

5d.
AVST.LEK
Leklust

Visar inget intresse
 

Bidanshi

Leker ej men visar intresse

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

 

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot

Bancho
Bonsai
Bushi

Griper direkt med hela munnen. Drar emot släpper ej.

 

5e.
AVST.LEK
Samarbete

Visar inget intresse.

 

Blir aktiv men avbryter.

 

Är aktiv med fig. när denne är aktiv.

Bancho
Bidanshi
Bonsai
Bushi

Är aktiv med fig. när denne är aktiv

Uppmanar passig fig. till fortsatt lek

 

6a.
ÖVERRASKN.
Rädsla

Stannar, kort stopp


 

Hukar sig och stannar


Bancho

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Bidanshi
Bonsai
Bushi

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b.
ÖVERRASKN.
Hot/agg.

Visar inga hotbeteenden

Bancho
Bidanshi
Bonsai

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Bushi

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c.
ÖVERRASKN.
Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram

Bushi

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden

 

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Bancho
Bidanshi

Går fram till overallen när föraren har gått halva avståndet


 

Går fram till overallen utan hjälp

 


Bonsai

6d.
ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Bancho
Bidanshi
Bonsai

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna

Bushi

Båge eller tempoväxling vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager

6e.
ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse

Inget intresse för overallenBidanshi
Bonsai
Bushi

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle

Bancho

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i /leker mot overallen. Intresset minskar efter hand

Biter i /leker med overallen vid två eller fler passager

7a.
LJUDKÄNSL.
Rädsla

Stannar, kort stopp


Bidanshi

Hukar sig och stannar
 

Bancho

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Bonsai
Bushi

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b.
LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden

Bonsai

Gå fram till skramlet när föraren står bredvid

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndetBushi

Går fram till skramlet utan hjälp
Bancho
Bidanshi

7c.
LJUDKÄNSL
Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Bidanshi

Liten båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a pass.

Båge eller tempoväxling vid 1a passagen. Minskat utslag vid 2a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar mått av rädsla efter samtliga passager

7d.
LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse

Inget intresse för ljudkällanBidanshi
Bonsai
Bushi

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Bancho
Bonsai
Bushi

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter/leker med skramlet vid två eller fler passager

8a.
SPÖKEN
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Bancho

Visar enstaka hotbeteenden

Bidanshi
Bonsai

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Bushi

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8b.
SPÖKEN
Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig

 

Tittar mot spökena då och då


Bancho
Bonsai

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Långa avbrott


Bidanshi

Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Korta avbrott

Bushi

Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet

8c.
SPÖKEN
Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren


 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Bancho

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Bidanshi
Bushi

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Bonsai

 

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen

8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet

Går fram när föraren har tagit av figurantens förklädnad

 

Går fram när föraren talar med/lockar på hunden

Bidanshi
Bonsai
Bushi

Går fram till spöket när föraren står bredvid

 

Går fram till spöet när föraren gått halva sträckan


Bancho

Går fram till spöket utan hjälp

8e.
SPÖKEN
Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder


Bidanshi

Tar kontakt själv. Balanserad

Bancho
Bonsai
Bushi

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

9a.
LEK 2
Leklust

Leker ej

Leker ej men visar intresse


 

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Bidanshi

Leker aktivt, startar snabbt
 

Bancho
Bonsai
Bushi

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

9b.
LEK 2
Gripande

Griper ej 

Griper ej direkt, nosar på föremålet

 

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Bidanshi

Griper direkt med hela munnen

Bancho
Bonsai
Bushi

Griper direkt, hugger föremålet

10.
SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd

Bancho
Bidanshi
Bonsai
Bushi

Kontrollen som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet

Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet

Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott

Tryck på bilden för att se bilder från dagen!