T1, T3, hanen, T4 och T2


T2, hanen, T3, T4


T1 och hanen


T1 och T3


T1 och T3


T4 klättrat på sina syskon


T4, T3 och T1


T4 och hanen
 


T2, hanen, T1, T3 och T4