Här kommer jag lägga in bilder på D-kullen under deras 8 första veckor.