Tik 4, hanen, tik 2, 3 och 1
 


Tik 1, 4, hanen, tik 2 och 3