Här kommer jag lägga in bilder på H-kullen under deras 8 första veckor.