3 år


2 år


Malte 19 månader


Malte i Växjö, 17 månader.


Malte på utställningen i Köping, ca 15 månader.


Malte i Karlskoga där han vann juniorklassen, 13 månader.


Malte tar cert på Lilla Stockholm i april, 11 månader.