Här kommer jag lägga in bilder på E-kullen under deras 8 första veckor.